• img1
 • img2
 • img3
 • img4
jQuery Slideshow Plugin by WOWSlider.com v4.3

bytové domy

 • ikona

  digitalizace bytových domů

 • ikona

  průkaz energetické náročnosti

 • ikona
  digitalizace bytových domů
  zpět
  • Digitalizace (pasportizace) bytových či panelových domů

  • Jedním ze zásadních nástrojů při správě majetku je bezpochyby pasportizace (digitalizace). Pasportizací získáváme informace o stavebně-technickém stavu nemovitosti, a to vše v přehledné a jasné podobě. Je nositelem základních informací o nemovitém majetku v digitalizované formě pro snadné použití. Pro majitele i správce nemovitosti je to jeden z prvotních podkladů získávání informací o nemovitosti při údržbě, obnově a modernizaci objektu.
  • Digitalizace bytového či panelového domu znamená zkreslení současného stavu objektu ve formě výkresů. Vše v elektronické podobě pro další použití. Hlavní předností digitalizace objektu je výrazná finanční a časová úspora při budoucí projekční činnosti vyplývající ze záměru jakýchkoli stavebních úprav, například sanace fasády. Z dlouholetých zkušeností víme, že například cena projektu zateplení panelového domu je tvořena z velké části nutností zakreslit výchozí stav objektu do elektronické podoby. Důvodem je, že současná dokumentace téměř všech starších bytových domů existuje pouze v papírové podobě a nelze ji tak dále dnes použít. Výsledný projekt je tak o desítky tisíc Kč dražší. Dále při tvorbě průkazu energetické náročnosti budovy je nutné vycházet ze současného stavu objektu, který je zpravidla odlišný od dochované projektové dokumentace. Rovněž pak cena zhotovení průkazu je navyšována o nutnost zjišťování skutečného stavu objektu a jeho komplikovaného ucelování do použitelné formy.
  • Digitalizací objektu bytového či panelového domu tak investor uspoří nemalé finanční prostředky a zároveň má přehlednou dokumentaci objektu v elektronické podobě. Bytová družstva a různá společenství vlastníků tak díky digitalizaci svého objektu mohou efektivněji hospodařit. Buďte i Vy prozíraví a nechte zdigitalizovat Váš objekt za výhodných podmínek.
 • ikona
  průkaz energetické náročnosti
  zpět
  • Průkaz energetické náročnosti bytového domu (PENB)

  • Od 1. 1. 2013 nastává povinnost pro všechny stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků bytových jednotek při:
   - výstavbě nových budov a větších změnách již dokončených budov
   - prodeji budovy nebo její ucelené části
   - pronájmu budovy
  • Dále změna zákona 406/2000 Sb. značená 318/2012 Sb. přináší doplnění týkající se budov ve vlastnictví státu, a dále všech bytových domů a jejich ucelených částí.
   Seznam lze chronologicky seřadit dle data vzniku povinnosti a popisu, čeho se konkrétně týká:
  • Leden 2013 - Prodej budovy nebo její ucelené části (například bytu) pronájem domu s výjimkou vyjmenovaných případů, ve kterých povinnost nenastává.
   Červenec 2013 - Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.
   Leden 2015 - Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2
   Červenec 2015 - Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.
   Leden 2016 - Pronájem ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.
   Leden 2017 - Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2.
   Leden 2019 - Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2.
  • Z výše uvedeného vyplývá, že se v budoucnu potřebě mít zpracovaný průkaz ENB ve sféře bytových domů nevyhneme. Začněte jednat včas. Počet energetických specialistů není velký a již nyní jsou čekací termíny pro zpracování delší. Využijte možnosti zpracování digitalizace a PENB na Váš bytový dům za zvýhodněných podmínek v souhrnném balíčku HOUSEPLAN.cz